ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด

อุณหภูมิ : 23.20 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 69.40 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 5.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 4:13:32 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5