รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน ประจำวันที่

เลือกวันที่  

สถานีตรวจวัดอากาศ อุณหภูมิสูงสุด (°C) อุณหภูมิต่ำสุด (°C)
ปริมาณฝน (mm/hg)
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 25.8 10.5 5