ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 17.80 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 19.00 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 3:41:23 AM)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 14.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 19.30 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 3:44:57 AM)
สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
อุณหภูมิต่ำสุด : 23.30 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 3:43:35 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.40 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.10 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 3:40:22 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อุณหภูมิต่ำสุด : 23.70 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 3:43:50 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 22.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.20 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2022 12:30:10 AM)