ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 15.00 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 18.80 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 9:15:36 AM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.20 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:06:15 AM)
สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.15 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 27.47 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:05:55 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.60 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:04:01 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:06:38 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:05:44 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.80 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:06:51 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 17.60 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 23.60 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:05:16 AM)