ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 15.00 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 18.80 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:38:58 AM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 23.70 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:39:23 AM)
สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.15 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 27.47 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:38:58 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.60 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:38:59 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:39:31 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:38:37 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.80 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.90 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:39:50 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 17.60 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2/3/2023 10:38:06 AM)